Voedselbank Amstelveen

Sponsor een gezin

Dankzij vele bedrijven ontvangen we al veel voedsel, fantastisch natuurlijk. Maar door de inflatie /en de groei van het aantal gezinnen (meer dan 35% dit jaar!) komt de Voedselbank nu produkten te kort om iedereen wekelijks een gezond voedselpakket te geven. Omgerekend is dat een tekort per gezin van € 5,- per week .

Daarom is de Voedselbank een actie gestart: "Sponsor een Gezin". Doel is voor langere tijd een gezin te sponsoren en één van de (momenteel) 142 gezinnen uit de brand te helpen.

Per jaar bedragen de kosten € 250,-. Fantastisch als u een gezin sponsort!  Da's nog eens een mooie start voor 2023!

 

ALS u meerjarig wil doneren, is het mogelijk dit te doen in de vorm van een periodieke gift (de belastingdienst eist 5 jaar of langer). U krijgt bij zo'n periodieke gift een deel van uw donatie terug van de belastingdienst. De Voedselbank kan u ook helpen met het formulier dat u voor de Belastingdienst moet invullen. Als u een periodieke gift wil doen, wacht dan wel even met de eerste betaling tot nadat het document is ingevuld (anders komt die betaling niet in aanmerking voor aftrek van belasting). Mail als u hierover meer wil weten met  rvanhagen@caiway.net.

19/03/2023
10:52

Anoniem

Bekijk alle
  Bekijk alle
23/12/2022 | 14:55

Mooi Kerstgeschenk!

Léoni en Marco Kok tekenen de sponsorovereenkomst met de Voedselbank Amstelveen (hier samen met bestuurslid Wilm Merckel).Zij hebben gekozen minimaal drie jaar 10 gezinnen die klant zijn bij de Voedselbank te ondersteunen. Wat een mooi Kerstgeschenk.Middels de actie “Sponsor een Gezin” hopen we dat veel meer mensen (of bedrijven) dit voorbeeld volgen, maar vooralsnog zijn we vooral heel gelukkig met KOK Advies!TOP!

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Help jij ook mee?